Cx
English

Telefon: +46 70 449 7575
E-postadress: info@cimplex.se

Axelent

Axelent Saw

Axelent

Omfattande erfarenhet inom tillverkning av nätväggssystem i form av skydds- och avdelningssystem för industri, lager och byggnation.

UmbracoMultilingual.NETPIM

Projektet

Vi mötte Axelent för första gången 2015, då var vårt uppdrag att bygga deras nya webbplats med två olika språk.

Men vad vi inte visste då var att detta var bara början på ett fantastiskt samarbete, nu 8 år senare har vi fortfarande förtroendet att förvalta deras hemsida, nu med 15 olika språk, redaktörer från hela världen och hela 20 000 unika sidor på siten. 

Axelent Car
Axelent Fire
Axelent Airport

Jagharvaritiwebbindustriniöverettdecennium,ochdetärsällanmanstöterettpartnerskapgivandesomdetjagharupplevtmedCimplex.HermansengagemangförexcellensiutvecklingenavvårwebbplatsUmbracoCMSharvaritingetmindreänextraordinärt.JagvärdesätterHermansstrategiskatillvägagångssättförvåraprojekt,somkonsekventharimponeratossgenomattblandainnovationmedeffektivitetettsättsombetydligtharförbättratvåronline-närvaro.Hanssnabbaleveranstider,tillsammansmedettdjuptengagemangförvåramål,harsattennystandardförvadjaganservaraenaståendeserviceivårbransch.JagärverkligenimponeradavarbetsmoralenochexpertisensomCimplexuppvisar,ochserframemotattfortsättadettasamarbete.

JakobJarefjäll-DigitalStrategistAxelentAB

Vill du komma i kontakt?

Skicka ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt.